Sage Talks: simple guide to writing a journal article

Penyelenggara : Perpustakaan UGM dan FIB UGM
Lokasi : Auditorium, Poerbatjaraka Building 3rd Floor, FIB UGM
Kontak : WA/SMS: Dewi (085725081628)
WA: Desy (08886163117)
WA/SMS: Mardi Pramono (081578800226)
Website : http://ugm.id/sage2018
Waktu : Rabu, 10 Januari 2018

sage