Pengesahan ringkasan (summary)

gambar halaman pengesahan naskah ringkasan (summary)